Mit uns arbeiten:

Erik Hartung - Kamera

Holger Braack - Kamera

Imme Schütz - Ton

Jens Enno Born - Kamera

Jens Thöl - Ton

Roland Piehl - Ton

Tarek Abou Alsoud - Kamera

Timo Selengia - Ton und Kamera